© 2018 GlobalSec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 

GS ActiveWeb CZ
GS ActiveWeb EU
ROZŠÍŘENÉ STŘEŽENÍ VAŠEHO VOZU S WEB MONITORINGEM
Hardware:

Aktivní jednotka včetně záložní baterie a SIM karty

 
Cena (vč. instalace)*:

GS ActiveWeb CZ: 19 990 Kč + měsíční poplatek 393 Kč

GS ActiveWeb EU: 19 990 Kč + měsíční poplatek 575 Kč

 
Struktura:
  • aktivní elektronické střežení na území ČR/EU

  • web monitoring (kontinuální GPS lokalizace vozidla)

  • autorizační karta (2 ks) - manipulace s vozidlem bez přítomnosti karty (= neoprávněná manipulace) vyvolá automatický poplach na PCO (na území ČR/EU)

 
Měsíční poplatek zahrnuje:
  • neomezený uživatelský přístup zákazníka do webové aplikace www.globaltrack.cz pro zjištění aktuální pozice vozu na území ČR/EU a dalších informací

  • 5x měsíčně požadavek na PCO

  • zahájení pátrací akce v EU na základě autorizace zákazníka

Popis:

AKTIVNÍ STŘEŽENÍ (Active)

V případě, že v rámci ČR/EU vznikne podezření na neoprávněnou manipulaci v důsledku aktivace bezpečnostních systémů jednotky, vyhlásí poskytovatel poplach a vyrozumí o zjištěných skutečnostech zákazníka. V případě potvrzení podezření na odcizení vozidla je nahlášena tato skutečnost policii. Během pátrací akce PCO aktivně asistuje policejní hlídce - poskytuje informace o aktuální pozici vozu, případně jeho pohybu.

 

KONTINUÁLNÍ GPS LOKALIZACE VOZIDLA

GPS jednotka periodicky zaznamenává informace o poloze a pohybu vozu. Tato data jsou odesílána na server, kde se zpracovávají a archivují. Zákazník má k těmto informacím přístup a může tak sám monitorovat pohyb vozidla na území ČR/EU.

 

KNIHA JÍZD:

Systém GlobalTrack umožňuje u těchto produktových balíčků také generování knihy jízd.

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH
*Žádné skryté poplatky (aktivační atd.)